Retro fén typ 521

Retro fén typ 521
Retro fén typ 521
Retro fén typ 521
Retro fén typ 521
Retro fén typ 521
Retro fén typ 521
Retro fén typ 521
Retro fén typ 521

Retro fén typ 521
pôvodné balenie

Kategória Dizajn - Retro - Vintage, Stará elektro- technika
Stavpekný pôvodný,jemná patina

Lokácia: odpočívadlo R1 Hronská Breznica
20,00 €
Starožitnosti R1 © 2024