Radosť z víťazstva

Radosť z víťazstva

Grafický list sign Dohnányová 33×33cm Pôvodná cena na štítku 398Kčs

Kategória Obrazy, Socialistický realizmus

Lokácia: výdajné miesto vo Zvolenskej Slatine
120,00 €
Starožitnosti R1 © 2022