Rádio IRON KVINTA

Rádio  IRON  KVINTA
Rádio  IRON  KVINTA
Rádio  IRON  KVINTA
Rádio  IRON  KVINTA

Rádio IRON KVINTA BRNO 1946-47
ohýbané drevo orechová korenica

Kategória Technické starožitnosti a kuriozity, Stará elektro- technika
Stavnálezový prerenovačný

Lokácia: odpočívadlo R1 Hronská Breznica
140,00 €
Starožitnosti R1 © 2024