Plaketa Klement Gottwald sign VD.49

plaketa Klement Gottwald sign VD.49
plaketa Klement Gottwald sign VD.49
plaketa Klement Gottwald sign VD.49

plaketa Klement Gottwald sign VD.49

Kategória Militárie a odznaky, Socialistický realizmus
Rozmerypriemer: 8 cm

Lokácia: odpočívadlo R1 Hronská Breznica
25,00 €
Starožitnosti R1 © 2024