čapicový odznak - smaltovaná pavéza ČSSR

čapicový odznak - smaltovaná pavéza  ČSSR
čapicový odznak - smaltovaná pavéza  ČSSR
čapicový odznak - smaltovaná pavéza  ČSSR

čapicový odznak - smaltovaná pavéza ČSSR

Kategória Militárie a odznaky

Lokácia: sklad Hronská Breznica
10,00 €
Starožitnosti R1 © 2023