40 výročie oslobodenia Československa sovietskou armádou

40 výročie oslobodenia Československa sovietskou armádou
40 výročie oslobodenia Československa sovietskou armádou
40 výročie oslobodenia Československa sovietskou armádou
40 výročie oslobodenia Československa sovietskou armádou
40 výročie oslobodenia Československa sovietskou armádou

40 výročie oslobodenia Československa sovietskou armádou

Kategória Militárie a odznaky

Lokácia: odpočívadlo R1 Hronská Breznica
20,00 €
Starožitnosti R1 © 2024