30rokov lekárenskej služby UNZ v SR

30rokov lekárenskej služby UNZ v SR
30rokov lekárenskej služby UNZ v SR
30rokov lekárenskej služby UNZ v SR

30rokov lekárenskej služby UNZ v SR

Kategória Militárie a odznaky
Rozmerypriemer: 6 cm

Lokácia: odpočívadlo R1 Hronská Breznica
15,00 €
Starožitnosti R1 © 2024