Banícka keramická fajka Zacharka Štiavnička

Banícka keramická fajka Zacharka Štiavnička
Banícka keramická fajka Zacharka Štiavnička
Banícka keramická fajka Zacharka Štiavnička
Banícka keramická fajka Zacharka Štiavnička
Banícka keramická fajka Zacharka Štiavnička

Banícka keramická fajka Zacharka Štiavnička
Elien az Erdesz - Heil ! Dem Forstum
Selmeczen

Kategória Keramika, Banícke predmety
Obdobie1885-1920
Stavpekný pôvodný Patina

Lokácia: predajňa v Banskej Štiavnici
120,00 €
Starožitnosti R1 © 2021